Ytringer podcast artwork – ‘Lille skulptur med blade’ af Isabella Sajin-Henningsen

Spontane, suveræne ytringer – hos Poetisk Podcast

I en antologi om filosoffen K. E. Løgstrup, Menneskets ondskab og livets godhed (2011), står der i introduktionen bl.a. en del om et centralt begreb hos Løgstrup: den suveræne livsytring:

De suveræne livsytringer sikrer, at tilværelsen hænger sammen og ikke ødelægges af mennesket. Tilværelsens sammenhæng er truet af menneskets ondskab, men menneskelivets egen godhed (livsytringerne) yder modstand og ”bærer” tilværelsen.

Hvordan man end forholder sig til den teologiske kontekst, så rummer begrebet, ja bare ordene ”suveræn livsytring” i sig selv, et håb, en protest og en vilje til at gå imod destruktion, ondskab, opløsning.

Inspireret af de ord åbner Poetisk Podcast i den kommende tid døre og vinduer og sprækker og porer og celler, og mikrofoner – for spontane, suveræne ytringer af liv – i hvilken poetisk form de end måtte dukke op. Vi glæder os.

Lene Henningsen, forår 2024


Artwork skulptur og foto: Isabella Sajin-Henningsen