Om Poetisk Podcast

Poetisk Podcast er en digital platform, som giver mulighed for at opleve poesi i lydlige fortolkninger. Poetisk Podcast udvikles i samarbejder mellem digtere, skuespillere, komponister, musikere o.a. Det er en platform, der i sagens natur vil være uden egentlig lokal forankring, i princippet uden grænser. En platform der lader engagerede aktører være selvbestemmende omkring nye produktioner, hele tiden søgende efter nye rum for poesi og lyd; et medie konstant i bevægelse. Poetisk Podcast er både en selvstændig kunstart, en suggestiv form for poesilæsning og en rampe for eksponering af de poetiske/ poetisk-dramatiske værker i andre formater: scenisk, musikalsk, til undervisning, events, festivaler, udenlandske poesicentre, poesi-sites på nettet, osv.

At lytte til en poetisk podcast skal være gratis. Ekstramaterialet til en podcast – notater, billeder, tekstuddrag, hele værker, lydkommentarer, interviews – kan evt. downloades for et mindre beløb.

Lydkunstner og komponist Rudiger Meyer, er tilknyttet Poetisk Podcast som lyd- og teknisk konsulent. Han har stor og alsidig erfaring med lyd i tværkunstneriske projekter. Digteren Lene Henningsen er redaktør på Poetisk Podcast. Især årene, hvor hun stod for programmet i Poesiens Hus i Købehavn, gav rige muligheder for at eksperimentere med poetiske udtryk i mange retninger. Poesi & musik -koncerter, improscener og Poetisk Teater's readings og forestillinger har været med til at skabe grobunden for Poetisk Podcast.

Vi vidste det godt. Du har et poetisk skuespilhus mellem ørerne! Du har et helt filmhus også! Det er lyden, og de universer du skaber sammen med os. Vi inviterer dig indenfor. Du inviterer os indenfor.

Lene Henningsen 2019

* * *

Sitet er bygget med Kirby og Maurice Renck’s Podcaster Plugin. Skrifttypen er iA Writer Quattro.

Rudiger Meyer

* * *

Vi har også et nyhedsbrev som udkommer den første fredag i hver måned, hver gang med et gæsteindslag.